Připravujeme obsah vaší stránky. Vyčkejte, prosím, dokud se stránka nenačte.
Úvod > Poptávky > Stavební firmy a domy na klíč > Rekonstrukce a úprava rodinného domu z roku 1982

Rekonstrukce a úprava rodinného domu z roku 1982

Bakov nad Jizerou,
29401 Česká republika
Vzdálenost: - km
Počet příloh: 7
Vložena dne: 31.01.2019
Poptávající: Rastislav Štanga
Číslo poptávky: 20191001363
Zobrazeno: 44x
Predpokladaný termín realizace: 04-08/2019
Výška investície: nad 1,0 mil.Kč
Realizačná firma na základe dohody (špecifikácie) bude objednávať materiál a dopravu materiálu

Jedná sa o rodinný dom, kolaudovaný v roku 1982. Objekt je podpivničený. Úroveň 1.NP ±0,000 je zhruba 1,25m nad úrovňou terénu
Obvodové murivo je v úrovni 1.PP pravdepodobne z plných pálených tehál, od úrovne 1.NP z pórobetónových tvaroviek hr.450mm, a pravdepodobne CDM (cihla děrovaná metrická) alebo z pórobetónových tvaroviek hr. 300mm. Nosné vnútorné steny (v niektorých častiach piliere) hr. 300mm sú pravdepodobne z CDM. Priečky hr. 90-110 (v závislosti od množstva vrstvy omietky) sú tvorené z pozdĺžne dierovaných keramických priečkoviek o rozmeroch zhruba plnej pálenej tehly. Stávajúce komínové telesá sú z plných pálených tehál, pravdepodobne z nevyvložkovanými prieduchmi.
Nosná konštrukcia stropu medzi 1PP/ 1NP a 1NP/2NP je tvorená nosným systémom hurdis s nosníkmi (neznámy rozmer I profilu – na rozpätie svetlosti ca 4m) po ca 1300mm. Strop nad stávajúcim vstupom a zádverím je pravdepodobne z prefabrikovaných betónových panelov (v stropnej konštrukcii sú prekreslené trhliny-spary, medzi jednotlivými prvkami). Vonkajšía strana tvorí pochôdznu terasu bez zateplenia, resp. podľa pôvodnej PD je spádová vrstva so škrárobetónu. Nad 2.NP je drevený strop (súčasť krovu), tvorený pravdepodobne klieštinami o rozmeroch ca 180x45mm osovo po ca 650-750mm.
Hlavná strešná konštrukcia je valbová (valby po ca 650-750mm) s krokvami 120x100mm, klieštinami v dvoch úrovniach so klonom 48°. Krov je zateplený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny na hr.120mm. krytina je tvorená eternitovými šablonami (s azbestom). V prvej úrovni nad priestorom šatníka tvoria klieštiny pravdepodobne hlavnú nosnú konštrukciu plochej strechy s plechovou krytinou v spáde do 5°.
V dome je prevažne stávajúca dvojvodičová hliníková kabeláž. V poistkovej skrini sú ešte keramické poistky.
Kanalizácia je novodurová, čiastočne rekonštruovaná
Voda je v ocelových trubkách. Teplá úžitková voda je zaisťovaná pomocou elektrického bojleru
Vykurovanie je zaisťené radiátormy s atmosferickým otvoreným systémom (otvorená expanzná nádoba v úrovni 2.NP), ohrev zaisťuje plynový kotol nainštalovaný ca pred 3 rokmi.
Rekonštrukcia objektu bude zahŕňať:
1.) Úprava dispozície v 1.NP a čiastočnej úprave dispozície 1.PP a 2.NP
2.) Výmena rozvodov vody, TUV, kanalizácie, elelktro a rozvodov vykurovania
3.) Prístavba v úrovni 1.NP o výmere ca 12m2
4.) Úprava stávajúcej konštrukcie krovu s a výmene strešnej krytiny
Alternatívne:
5.) Výmena stávajúcich okenných konštrukcii (ktoré niesú predchádzajúcimi úpravami zasiahnuté) a garážových vrát za elektricky ovládané
6.) Zateplenie fasády
7.) Úprava vjazdovej brány na elektricky ovládanú a zvetšenie otvoru a osadenie elektricky ovládaných vrát do volne stojatej garáže
1. Úprava dispozície v 1.NP a čiastočnej úprave dispozície 1.PP a 2.NP
Podľa priloženej PD budú vybúrané
1.)časti podláh:
1.NP (pri predpokladanej hr. 100mm) – 8,3m3
2.NP (pri predpokladanej hr. 80mm) – 0,9m3
2.)priečky a otvory v stenách o výmere:
1.PP keramické prvky ca 3,0m3
1.NP keramické prvky ca 8,4m3, pórobetón 0,9m3 a betónové schody 0,37m3
2.NP keramické prvky ca 0,7m3
Následne budú odstranené stávajúce stúpačky kúrenia, rozvodov vody a TUV, kanalizácie a elektroinštalácii
Na 1.PP bude podporná ocelová konštrukcia (OK-2)osadená a zaktivovaná pred započatím búracích prác vstupného betónového schodiska. V úrovni 1.NP budú po vybúraní podláh osadené a zaktivizované ocelové konštrukcie OK-3.
Vo vybúraných podlahových konštrukciách budú rozvedené trubky podlahového vykurovania na úrovni 1.NP a trubky pre napojenie nových vykurovacích telies (panelové radiátory s termostatom) a trubky pre podlahové kúrenie v novej kúpelni+WC. Skladba podlahy a hrúbky jednotlivých vrstiev budú prispôsobená podľa toho, aká hrúbka pôvodnej konštrukcie podlahy bude odbúraná.
Nové priečky budú vybudované z plynosilikátových tvaroviek o hrúbke podľa PD. Steny budú omietnuté a opatrené konečnou povrchovou úpravou včetne vymalovania. Maliarske práce budú prevedené aj na konštrukciách, ktoré nebudú stavbou zasiahnuté. Maliarske práce budú zahŕňat prípadné ostránenie starých náterov.
V rámci dodávky budú aj dverné konštrukcie (ich presná špecifikácia bude dohodnutá neskôr)a nové okná v kúpelňiach a WC (ich presná špecifikácia bude dohodnutá neskôr)a upravených okenných otvoroch. Ďalej budú v rámci dodávky dodané aj zariaďovacie predmety kúpelní a WC podľa dohody. V kúpelni na 2.NP dojde k odstránenie stávajúceho stropu a podhladovej časti zošikmenia a následne bude nahradený doskami zo sadrokartónu alebo cetris doskami.
V rámci rekonštrukcie stávajúcich priestorov budú upravené aj povrchy stávajúceho schodiska z 1.NP na 2.NP.
V obývacej izbe bude vybudovany krb s dvojplášťovou teplovzdušnou krbovou vložkou (dodaný typ podľa dohody), pričom bude v rámci dodávky aj prívod vzduchu z priesoru 1.PP, vyvložkovanie stávajúceho komínového telesa a teplovzdušný rozvod (bude využitý jeden z komínových prieduchov) až do podkrovného priestoru.
V rámci rekonštrukcii kúpeliek a stavebnej prípravy pre budúcu kuchyňu budú prieduchy druhého komína slúžiť na odvetrania, resp. zaústenie digestoru.
2. Výmena rozvodov vody, TUV, kanalizácie, elelktro a rozvodov vykurovania
Nové rozvody studenej vody budú napojené na stávajúci bod za vodomerom v 1.PP s osadením uzatváracieho ventilu na odstavenie podlažia a odstavenie každého zariaďovacieho predmetu. Jednotlivé prípojné body (polohy zariaďovacích predmetov) budú dodatočne definované. Odhadovaná dĺžka potrubia ca 30m
V rámci dodávky rozvodov TÚV bude na 1.NP osadený nový bojler o objeme ca 200l s možnosťou uzavretia po podlažiach a jednotlivých zariaďovacích predmetoch. Jednotlivé prípojné body (polohy zariaďovacích predmetov) budú dodatočne definované. Odhadovaná dĺžka potrubia ca 25m
Stávajúce kanalizačné rozvody budú nahradené novými, pričom sa využijú prestupy po stávajúcom kanalizačnom potrubí. Odvetrania potrubia bude vyvedené na terasu na 2.NP. Jednotlivé prípojné body (polohy zariaďovacích predmetov) budú dodatočne definované. Odhadovaná dĺžka potrubia ca 15m
V rámci úpravy stávajúcich dispozícii, dojde k odstráneniu stúpacích potrubí kúrenia. Pre nové kombinované kúrenie (podlahové a radiátory) bude vybudovaná nová stúpačka s využitím prestupov po stávajúcej stúpačke. Táto bude napojená na novú polohu zdroja tepla (plynový kotol). Potrubie bude vyvedené až do podkrovného priestoru, kde bude v rámci rekonštrukcie podkrovia položené podlahové vykurovanie. Odhadovaná dĺžka stúpacieho potrubia ca 2x15 m
Pretože dojde k posunu plynového kotla, bude upravená aj vnútorná časť prípojky plynu. V rámci dodávky dojde aj k výmene regulačného ventilu za plynomerom. Odhadovaná dĺžka domovej časti prípojky plynu – 10,5m
Nové eletrorozvody budú rozvedené v rámci rekonštrukcie stávajúcich priestorov. Množstvo a typy zásuviek, vypínačov budú dodatoćne definované. V rámci kuchyne bude potreba priviesť trojfázový rozvod (pre indukčnú dosku). Ďalej dojde v rámci dodávky k uprave stávajúcej poistkovej skrine za nové ističe.
V rámci dodávky bude vybudovaný nový blezkozvod (objket je zatiaľ bez bleskozvodu)
V rámci dodávky úpravy vedení a potrubí budú aj revízie.
3. Prístavba v úrovni 1.NP

Prístavba je o plošnej výmere ca 12m2 na úrovni podlahy 1.NP. Hlavné nosné časti do úrovne 1.NP sú z betónu, resp. ŽB. Nosnú časť konštrukcie nového vstupného schodiska tvoria ocelové konštrukcie OK-1. Stupne budú vytvorené z dubových pražcov. Nosné obvodové múry budú tvorené z keramického muriva Porotherm 30T. Stropná konštrukcia medzi 1.NP a 2.NP bude znovu tvorená ŽB doskou, ktorá bude napojená na stávajúcu terasu. Vrstvy stávajúcej terasy budú vybúrané tak aby mohlo dojsť k vytvoreniu jednotnej spádovej vrstvy v rámci stávajúcej terasy a novej terasy. Na nej vznikne strecha s obráteným poradím vrstiev (hydroizolácia, tepelná izolácia z extrudovanéhoho polystyrénu 120mm, separačná vrstva. Nášlapná vrstva bude tvorená z velkoformátovej betónovej dlažby kladenej na terčíky. Presné špecifikácie okennách a dverných konštrukcii budú dodatočne definované.


4. Úprava stávajúcej konštrukcie krovu s a výmene strešnej krytiny

Zo strechy bude odstránená stávajúca eternitová krytina (s azbestom) – výmera ca 160m2 a plechová krytina o výmere ca 7m2. Ďalej dojde k odstráneniu stávajúcej tepelnej izolácie o ploche ca 135m2. Stávajúce klieštiny druhej úrovne budú posunuté (alt. nahradené novými) do novej polohy, zvetší sa svetlí výška pod krokvami krovu.
Stávajúce krokvy budú nastvavené krokvovými námertkami. Takto vniknutá konštrukcia bude opatrená tepelnou izoláciou podľa PD. V južnej štítovej stene dojde k vybúraniu okenného otvoru. Presné specifikácie okenných konštrukcii budú dodatočne definované.
V časti, kde bola pred tým plochá plechová strecha vznikne nová valbová konštrukcia krovu (tvarovo bude vychádzať z PD). Medzikrokvový a podkrokvový priestor bude zaizolavaný tepelnou izoláciou (hr. 160mm). Stítová stena bude vymurovaná z plynosilikátových tvaroviek hr. 300mm. Na streche bude následne položená plechová strešná krytina (presné špecifikácie budú ďalej definované podľa dohody). V rámci dodávky budú na streche dva výlezy ku komínom so schodíkami a kominárskymi lavičkami, tri strešné okná (presná specifikácia bude dodatočne zadefinovaná), zábrany proti pádu snehu, strešné žlaby a zvody. V rámci strechy bude zaistená príprava pre osadenie solárnych panelov a prvky pre kotvenie bleskozvodu.
Odstánenie vlnitej azbestovej krytiny s volne stojacej garáže (ca 35m2). Po odstánení budú na stávajúce drevené trámy položené OSB dosky a natavené asfaltové pásy.

5. Výmena stávajúcich okenných konštrukcii
Jedná sa o okenné konštrukcie, ktoré nie sú v upravované/menené v rámci predchádzajúcich krokov. Okná budú osadené vo vonkajšej polohe obvodovej steny, preto bude v rámci osadenia musieť byť upravené aj stávajúce ostenie (osekané stávajúce ostenie z exteriéru zamerať presne otvor, osadiť okno a omietnuť ostenie). Presná špecifikácia jednotlivých okenných konštrukcii, bude dodatočne definovaná.
6. Zateplenie fasády

Jedná sa o kontaktný zatepľovací systém z tepelnou izoláciou tvorenou polystyrénom (v úrovni 1.PP nad úrovňou terénu z extrudovaného polystyrénu) o hrúbke 100mm. V soklovej časti bude opatrená marmolitovou omietkou.

7. Úprava vjazdovej brány na elektricky ovládanú a zvetšenie otvoru a osadenie elektricky ovládaných vrát do volne stojatej garáže

Stávajúci otvor na samostatne stojacej garáži je rozmerov 1800 x 1700mm. Velkosť otvoru uparviť na 2 x 2m s osadením nových garážových vrát ovládaných elektricky. Stávajúca vjazdová brána je otváravá, velkosti 3,7m. Úprava konštrukcie brány, osadenie nového stĺpika a privedenie elektricky pre pohon brány.

Dokumentace v příloze.
Poptávka obsahuje přílohy, které budou zobrazeny firmám s placeným zápisem do katalogu v příslušné kategorii.

Řemeslníci pro váš dům, byt a zahradu

Ajajaj! Něco se pokazilo!

Na stránkách se objevila neočekáváná chyba. Zkuste prosím stránku přenačíst a akci zopakovat.
Pokud se chyba i nadále vyskytuje, kontaktuje nás prosím pomocí na e-mail info@internetstream.cz. Děkujeme.
Uloženo!